NTC onderwijs in Oeganda

De Kraanvogel is een buitenschoolse school voor primair en voortgezet onderwijs. De school stelt zich ten doel om kwalitatief hoogwaardig Nederlands Taal en Cultuur (NTC) onderwijs te verzorgen voor Nederlandstalige kinderen in Kampala en omgeving. In het schooljaar 2022-2023 krijgen 65 leerlingen NTC onderwijs op De Kraanvogel.

 

De school biedt een passend lesaanbod voor kinderen uit diverse taalsituaties: voor kinderen uit zowel één- als meertalige gezinnen, waarvan de ouders het belangrijk vinden dat het kind met de Nederlandse taal en cultuur vertrouwd blijft.

Stichting Nederlandse School Kampala

Stichting Nederlandse School Kampala is een in Nederland geregistreerde stichting. Het bestuur van De Kraanvogel is samengesteld uit Nederlanders en Belgen die woonachtig zijn in Kampala. De school heeft een gekwalificeerde Nederlandstalige leerkrachten in dienst.

De Nederlandse onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs door periodieke controles. De school is erkend door de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB).

 

In onze schoolgids staat veel praktische informatie. De schoolgids 2022-2023 zal binnenkort gedeeld worden.